AFATI I DËRGIMIT

Porosia është vënë në status aktiv direkt pas konfirmimit të porosisë së krijuar.

Pas proçesimit, do të informoheni për ndryshimin e statusit të porosisë tuaj nëpërmjet email-it.

Afati i fundit i dorëzimit është 3-4 ditë pune. Porositë dorëzohen në destinacionin e duhur nga e hëna në të shtunë.

Pas marrjes së informacionit me email që porosia juaj është e gatshme për dërgim, afati i dorëzimit është 3-4 ditë për porositë jashtë Tirane dhe 48 orë për porosite brenda Tiranës.

MARRJA E POROSISË

Ju lutem sigurohuni që ka një person, i cili mund të marrë përsipër dërgesën, në atë adresë në atë kohë. Praktika e zakonshme është që korrieri do t’ju telefonojë para se të sjellë porosinë tuaj në adresën e vendosur. Nëse ju nuk përgjigjeni në moment ata e mbajnë pakon në zyrën më të afërt pranë qytetit tuaj për disa ditë dhe nëse sërisht nuk e tërhiqni, pakoja do të kthehet tek ne.

KOSTO E TRANSPORTIT

Për të gjitha dërgesat me produkte të Outlet-it kostoja e transportit është 250L. 
Për të gjitha dërgesat me produkte jo Outlet kostoja e transportit për porosi mbi vlerë 6000L është falas dhe nën këtë vlerë 250L.

SHËNIM:

Kur konfirmoni porosinë, duke klikuar mbi butonin KONFIRMOJ, ju bini dakort me kushtet e dorëzimit.